Bernštam, T.A.: Pomory. Formirovanie gruppy i sistema chozjajstva. Leningrad 1978. (Die Pomoren. Gruppenbildung und Wirtschaftssystem).

 

Gecova, O.G. (ed.): Archangel´skij oblastnoj slovar´, vyp. 1-14, Moskva, 1988-2010. (Regionalwörterbuch Archangel´sk, Band 1 bis 14, herausgegeben von O.G. Gecova.) Elektronische Version unter: http://www.philol.msu.ru/~dialectology/dictionary/aos1.pdf  (und aos2 bis aos9.)

 

Gorelov, A.A. (ed. ): Byliny Mezeni. Svod russkogo Folklora, Tom 3, Moskva 2003. (Bylinen vom Mezen´, Band 3 der 25-bändigen Sammlung.

 

Kasatkin, L.L. Russkaja derevnja v rasskazach ee žitelej. (Das russische Dorf in den Erzählungen seiner Bewohner). Moskva 2009.

 

Kolesnikova, E.V.: Nekotorye osobennosti govora žitelej derevni Safonovo Mezenskogo rajona Archangel´skoj oblasti. G.V. Sudakov (ed.), Russkaja kul´tura novogo stoletija: Problemy izucenija, sochranenijai ispol´zovanija istoriko-kul´turnogo nasledija. (Einige Besonderheiten im Dialekt des Dorfes Safonovo, Rajon Mezen`, Oblast` Archangel’sk. Vologda 207, 785-794. Elektronische Version unter : http://www.booksite.ru/fulltext/sudakov/9_04.htm

 

Komjagina, L.P. et al.: Voprosnik dlja izučenija sovremennogo sostojanija Archan¬gel’¬skich govorov (fonetika, morfologija). Archangel’sk 2000.

 

Pleškova T.N., Komjagina L.P.: Jazykovaja situacija i kul’tura reči. Posobie dlja učitelej i studentov. Archangel’sk 2002. (Sprachsituation und Redekultur. Handreichung für Lehrer und Studenten).

 

Pleškova, T.N.: Osobennosti jazykovoj situacii Archangel’skogo severa i formirujuščie ich faktory. Archangel’sk 2003. (Besonderheiten der sprachlichen Situation im Archangelsker Norden und die Faktoren ihrer Entstehung).

 

Vlasova, I.V.: Ėtnografičeskie gruppy russkogo naroda. Istoriko-kul’turnye zony Rossii. V.A. Aleksandrov (ed.), Russkie. Moskva1999, 107-123. (Die ethnographischen Gruppen des russischen Volkes. Historisch-kulturelle Zonen Russlands).

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernštam, T.A.: Pomory. Formirovanie gruppy i sistema chozjajstva. Leningrad 1978. (Die Pomoren. Gruppenbildung und Wirtschaftssystem).  
     
     
Gecova, O.G. (ed.): Archangel´skij oblastnoj slovar´, vyp. 1-14, Moskva, 1988-2010. (Regionalwörterbuch Archangel´sk, Band 1 bis 14, herausgegeben von O.G. Gecova.) Elektronische Version unter: http://www.philol.msu.ru/~dialectology/dictionary/aos1.pdf  (und aos2 bis aos9.)
     
     
Gorelov, A.A. (ed. ): Byliny Mezeni. Svod russkogo Folklora, Tom 3, Moskva 2003. (Bylinen vom Mezen´, Band 3 der 25-bändigen Sammlung.
     
     
Kasatkin, L.L. Russkaja derevnja v rasskazach ee žitelej. (Das russische Dorf in den Erzählungen seiner Bewohner). Moskva 2009.
     
     
Kolesnikova, E.V.: Nekotorye osobennosti govora žitelej derevni Safonovo Mezenskogo rajona Archangel´skoj oblasti. G.V. Sudakov (ed.), Russkaja kul´tura novogo stoletija: Problemy izucenija, sochranenijai ispol´zovanija istoriko-kul´turnogo nasledija. (Einige Besonderheiten im Dialekt des Dorfes Safonovo, Rajon Mezen`, Oblast` Archangel’sk. Vologda 207, 785-794. Elektronische Version unter : http://www.booksite.ru/fulltext/sudakov/9_04.htm
     
     
Komjagina, L.P. et al.: Voprosnik dlja izučenija sovremennogo sostojanija Archan¬gel’¬skich govorov (fonetika, morfologija). Archangel’sk 2000.
     
     
Pleškova T.N., Komjagina L.P.: Jazykovaja situacija i kul’tura reči. Posobie dlja učitelej i studentov. Archangel’sk 2002. (Sprachsituation und Redekultur. Handreichung für Lehrer und Studenten).
     
     
Pleškova, T.N.: Osobennosti jazykovoj situacii Archangel’skogo severa i formirujuščie ich faktory. Archangel’sk 2003. (Besonderheiten der sprachlichen Situation im Archangelsker Norden und die Faktoren ihrer Entstehung).
     
     
Vlasova, I.V.: Ėtnografičeskie gruppy russkogo naroda. Istoriko-kul’turnye zony Rossii. V.A. Aleksandrov (ed.), Russkie. Moskva1999, 107-123. (Die ethnographischen Gruppen des russischen Volkes. Historisch-kulturelle Zonen Russlands).